SERVEI DE CONSELLER DE SEGURETAT PER Al TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

Les empreses de transport de mercaderies perilloses tenen l’obligació de disposar d’un Conseller de Seguretat en aquesta matèria. A Osettra et facilitem aquest servei per a complir amb la normativa vigent i comptar amb la tranquil·litat d’un expert en la matèria.
Assessorament per a transportistes -empreses i autònoms- relacionats amb mercaderies ADR, en tots els assumptes necessaris per a garantir la seguretat de l’expedició: classificació, documentació, elecció d’envasos/embalatges, acondicionament de mercaderies, marcat i etiquetatge, etc.
La reglamentació ADR estableix l’obligació de rebre una formació adequada en transport de mercaderies perilloses.

Contacto

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.