FORMACIÓ ADR

Osettra col·labora amb un centre de formació autoritzat per a cobrir les necessitats formatives de les empreses i autònoms que transporten matèries perilloses.
Organització de cursos preparatoris per a les proves d’accés a la professió de Conseller de Seguretat. I cobertura de les necessitats formatives d’aquells Consellers de Seguretat que necessiten renovar la seva certificació cada cinc anys.
Formació autoritzada per la Direcció General de Trànsit per a impartir formació, d’accés i reciclatge, als xofers que transporten mercaderies perilloses; tant en certificat bàsic com en les especialitats de: cisternes, explosius i radioactius.

Contacto

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.