ASSESSORIA LABORAL

L’àrea laboral de Osettra ofereix un assessorament personalitzat per a gestionar tots els tràmits necessaris entre la teva empresa i l’Administració i estar al dia de les obligacions en matèria de Seguretat Social. Coneixem el sector de transport i totes aquelles casuístiques pròpies (dietes, hores extres, etc.).

 

  • Altes i baixes d’empreses en la Seguretat Social.
  • Altes i baixes de treballadors en la Seguretat Social.
  • Càlcul i confecció de nòmines i liquidacions en la Seguretat Social.
  • Resum mensual de costos dels treballadors
  • Gestió trimestral de retencions.
  • Assistència i representació davant Inspeccions.

Contacto

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.