Seguro de Accidentes

Els diferents convenis col·lectius exigeixen als empresaris una assegurança que cobreixi als treballadors en cas de sofrir un accident. El conveni de transport de mercaderies per carretera obliga a les empreses a contractar una assegurança per als seus treballadors en cas de sofrir un accident que causi defunció, incapacitat permanent absoluta o invalidesa permanent total. Osettra disposa de una tarifa plana molt econòmica per a cobrir aquesta assegurança obligatòria.

Descarregar exemple assegurança d’accidents de conveni província de Barcelona.

Contacto

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.