ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

L’assegurança obligatòria de circulació no cobreix tots els riscos de la nostra activitat com a transportista enfront d’un tercer. Aquí sorgeix la necessitat d’una pòlissa específica de responsabilitat civil per a possibles danys personals o materials causats a un tercer.

  • Danys causats per la caiguda de la mercaderia durant el transport.
  • Danys durant les operacions de càrrega i descàrrega.
  • Ús d’eines de treball, grues, plataformes elevadores, transpalets, basculants, carretons, etc.
  • Responsabilitat com a propietaris o inquilins d’una oficina o nau industrial.
  • Responsabilitat subsidiària d’algun subcontractat.
  • Responsabilitat per accidents dels treballadors.
  • Contaminació accidental.

VEURE TARIFA DE RC PER A EMPRESA

Contacto

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.