PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

La sinistralitat en el sector de transport per carretera és un aspecte sensible (accidents in itineri i/o en missió). Osettra aposta per un servei integral de Prevenció de Riscos Laborals amb el principal objectiu d’evitar l’ocurrència d’accidents de treball o malalties professionals.
Tant empreses com autònoms transportistes han de vetllar perquè cadascun dels seus treballadors estiguin formats i informats sobre els riscos als quals estan exposats per les tasques que exerceixen o per les instal·lacions a les quals accedeixen.

Així mateix, amb caràcter anual es planifica la Vigilància de la Salut, que inclou els protocols de reconeixement a aplicar i l’avaluació de la salut específics per a cada col·lectiu de risc. Es fa especial èmfasi en els protocols específics de conducció per a l’aptitud laboral del personal exposat.
El servei de prevenció organitza reunions periòdiques amb els responsables de les empreses, amb l’objectiu de buscar la millora contínua i desenvolupar el sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.

Contactanos

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.

    × Contacto