JURÍDIC

DRET CIVIL I FAMILIAR

Reclamacions econòmiques, arrendaments, contractes, compravenda, desnonaments, separacions, divorcis, herències, incapacitats, immobles i registres…etc.

DRET PENAL

Assessorament, defensa i acusació en tota mena de delictes, especialment en casos de violència de gènere.

DRET ADMINISTRATIU I TRIBUTARI

Gestió de qualsevol reclamació administrativa o contenciós-administrativa, així com l’assistència i resolució d’assumptes tributaris.

DRET LABORAL

Constitució, modificació i extinció de contractes de treball; Àrea especialitzada fatiga crònica, fibromiàlgia i SQM; prestacions de la Seguretat Social (incapacitat permanent, temporal, jubilació, etc.); i Accidents laborals (inspecció de Treball, indemnitzacions i prestacions, etc.).

DRET MERCANTIL

Assessorament i gestió de qualsevol problemàtica relacionada amb l’àmbit de l’empresa, amb especial èmfasi en dret bancari, concursal i d’assegurances (clàusules sol, preferents, obligacions subordinades, reclamació de sinistres…etc).

Contacto

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.

    × Contacto