ASSEGURANCES DE VIDA

L’assegurança de vida és una protecció econòmica per als teus familiars. El seu principal objectiu és substituir la teva aportació econòmica en el cas que faltis, ja que podrien no disposar de suficients diners per a les seves necessitats familiars i/o per a afrontar deutes.
Les assegurances de vida contractades amb la hipoteca només solen cobrir el pagament del deute pendent amb l’entitat bancària. Osettra t’ajuda a minimitzar les conseqüències econòmiques que es derivessin per a la teva familia en cas de defunció.

ÉS OBLIGATORI CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA AMB EL BANC?

La normativa de regulació del mercat hipotecari (Reial decret 716/2009) NO imposa l’obligació de contractar una assegurança de vida per a la concessió del crèdit (si et diuen això, és fals). Si bé és cert que en la pràctica les entitats bancàries acaben vinculant aquesta contractació a unes millors condicions en la hipoteca.

SOL·LICITA EL TEU INFORME PERSONALITZAT

Elaborem un informe gratuït que et permetrà conèixer els Capitals necessaris a cobrir en cas de defunció i incapacitat.

Contacto

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.

    × Contacto