ASSEGURANÇA MEDIAMBIENTAL

La responsabilitat mediambiental és independent de la responsabilitat civil ja que la reclama l’Administració Pública enfront del risc que una empresa causi un dany als recursos naturals i hagi de respondre per ell. Aquest dany mediambiental pot causar-se a una zona o a una espècie protegida, a les aigües, a la zona costanera o al sòl ocasionant la seva contaminació.
A Osettra valorem les característiques de la teva activitat per a buscar les garanties i el tipus de pòlissa que necessita la teva tipologia de transport. Les assegurances mediambientals es gestionen a través del Pool de riscos Mediambientals.

Contacto

Por cualquier duda o consulta, rellene el formulario y nos pondremos en contacto y responderemos a la brevedad.

    × Contacto