CAT | CAST

 

Osettra col·labora amb les companyies asseguradores de referència per oferir la millor relació preu-qualitat als seus clients. Entre les assegurances que comercialitza es troben:

 • Camions, furgonetes, turismes
  i motocicletes.
 • Transports: LOTT y CMR.
 • Multirisc per a naus industrials, oficines, comerços i llar.

 • Responsabilitat civil general, mediambiental y mercancies perilloses (ADR).
 • Vida, accidents y enfermetat.
 • Segurs de conveni.

Buscar contenido

Cargando…

Gestió de les necessitats de Tràfic, Transports
i Administracions.

 • Autoritzacions de Transports.
 • Transferències i matriculacions
  de vehicles.
 • Tràmits administratius.
 • Recuperació de l’IVA internacional.
 • Constitució de societats.

Buscar contingut

Cargando…

 

L’assessorament i gestió fiscal és una de les especialitats
de Osettra. L’empresa treballa per oferir en les seves actuacions
la màxima eficàcia en declaracions i liquidacions com:

 • Imposat sobre la Renda
  de Persones Físiques (IRPF). Declaració anual, signes, índex
  i mòduls, estimació directa.
 • Imposat sobre Valor Afegit (IVA). Declaració trimestral
  i resum anual.

 • Imposat de societats.
 • Inspeccions fiscals.

Buscar contingut

Cargando…

 

L’àrea Laboral disposa d’un equip qualificat que cobreix
les necessitats dels seus clients en aquest àmbit empresarial.

 • Càlcul i confecció de nòmines
  i Seguretat Social.
 • Contractació i extinció laboral.

 • Inspeccions de treball.

Buscar contingut

Cargando…

 

Osettra compta amb àmplia experiència en serveis per complir
la legislació vigent en matèria de comptabilitat. en els processos
de gestió comptable.

  • Comptabilitat adaptada al Pla General Comptable i orientada
   al compliment de l’Impost
   de Societats.

 • Confecció, legalització i dipòsit de llibres i comptes anuals.

Buscar contingut

Cargando…

 

El servei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) resol
les necessitats legals i operatives per a diferents tipus
d’activitat:

 • Mercaderies generals.
 • Mercaderies perilloses.
 • Transport a temperatura controlada.

 • Obres i àrids.
 • Grues i especials.
 • Compliment del conveni
  de la construcció.

Buscar contenido

Cargando…

 

El departament jurídic de Osettra ofereix un servei
d’assessorament i consultoria legal i judicial que abasta
les diferents especialitats del món del Dret.

 • Dret Civil: Divorcis, herències, reclamacions d’impagats, accidents de trànsit, etc.
 • Dret Penal: judicis de faltes
  i altres procediments.
 • Dret Administratiu:
  Tràfic, Transports, Hisenda
  i Seguretat Social.

 • Dret Laboral: Reclamacions de quantitat, acomiadaments, expedients de regulació, CMAC, etc.
 • Dret Mercantil: Societari, situacions concursals, etc.

Buscar contenido

Cargando…

 

L’Aula Osettra reuneix als millors especialistes en formació
de transports i prevenció de riscos laborals. Els mètodes formatius empleats en els cursos faciliten la consecució
dels objectius dels alumnes.

Transports

 • Capacitació Professional
  de Transportistes de Mercaderies (autonòmic, nacional
  i internacional).
 • Certificat d’Aptitud Professional (CAP).
 • Mercaderies perilloses.

Prevenció

 • Tècnic bàsic en Prevenció
  de
  Riscos Laborals (semipresencial).
 • Conveni de la Construcció: aula permanent, curs bàsic, segon cicle (part comuna) i oficis.
 • Oficis i gerents d’empresa.

Buscar contenido

La legislació vigent assenyala que les empreses de transport
de mercaderies perilloses han de disposar d’un o diversos consellers de seguretat que contribueixin a la prevenció de
els riscos inherents al transport d’aquest tipus de matèries.
A través dels seus especialistes, Osettra ofereix el servei extern
de conselleria de ADR. La conselleria de ADR contempla aspectes com:

 • Auditoria inicial i de seguiment
 • Elaboració de normes
  i procediments
 • Cartes de ports

 • Informes
 • Programes de formació
 • Simulacres, etc.

Buscar contenido

Cargando…

Viatja sense fronteres amb els serveis més complets.
Osettra ofereix una extensa gamma de mitjans
de pagament
amb descomptes exclusius per a transportistes
i empreses de transport.

 • Descomptes en carburant.
 • Consulta com aconseguir fins a
  un 7% en les teves factures de gasoil.

 • Targetes sense necessitat i aval i amb una xarxa de més de 500 estacions de servei en tota Espanya.

Buscar contenido

Cargando…

 

Gran Vía Corts Catalanes, 859 entresòl escala esquerra. Barcelona 08018 · Telèfon: 93 485 34 43 · Fax: 93 485 35 68 · E-mail: info@osettra.com