CAT | CAST

1) IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, detallem a continuació les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc Web:

Osettra, S.L.
NIF: B58934076
Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 859 Entresòl Escala Esquerra, 08018
Tel. 934853443
Fax. 934853568
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 225, Tomo 10438, número full registral 124314. (info@osettra.com)


2) ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions (en endavant denominades com a Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest Web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL.
La utilització del Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per aquest Usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.


3) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través de la mateixa amb finalitat o efectes il•lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per part d’altres Usuaris.


4) PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il•lustracions, fotografies, i resta d’elements que apareixen en el Web.
Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Web estan protegits per la Llei.
El titular del Web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva pàgina Web i els serveis oferts en la mateixa.
Por això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel•lectual i/o industrial del titular del Web o del titular dels mateixos.


5) RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Responsabilitat per l’Ús del lloc Web
L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pot incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l’ús del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col•laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’Usuari.
El titular de la pàgina web emprarà tots els seus esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent en el Web, no obstant això, el titular de la mateixa no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest Web.
Responsabilitat pel funcionament del Web
El titular del Web exclou tota responsabilitat relativa a la disponibilitat i continuïtat de la pàgina Web així com dels serveis vinculats a la mateixa així com de qualsevol interferència, omissió, interrupció, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del Web.
El titular de la pàgina Web està facultat per a suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accesibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
Responsabilitat per links
Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir a l’Usuari a altres pàgines Web gestionades per tercers. La funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.
El titular de la pàgina Web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual s’hi pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada en el Web enllaçat.


6) POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUTS A TRAVÉS DEL WEB

Per a visitar el web de Osettra, en general no és necessari facilitar les seves dades de caràcter personal; si bé és possible que en determinades circumstàncies sigui requerit per a poder relacionar-nos amb vostè. En els casos en què vostè ens faciliti dades personals, aquestes s’incorporaran al fitxer, titularitat de Osettra, que correspongui i el seu tractament únicament es realitzarà amb la finalitat per a la qual hagin estat facilitats: resolució de consultes, contacte comercial relatiu a productes i serveis de Osettra, selecció i contractació d’empleats i/o d’altres funcionalitats. El fet de facilitar les seves dades personals suposa la seva activa i expressa conformitat al seu tractament en els termes descrits. En qualsevol moment vostè disposa del dret d’accedir, rectificar o cancel•lar les dades personals que ens hagi facilitat, així com oposar-se al seu tractament, dirigint-se a Osettra mitjançant la remissió d’un correu electrònic a info@osettra.com o a les oficines situades al carrer Gran Via de les Corts Catalanes 859 (08018) Barcelona.
La present pàgina web pot utilitzar “cookies” amb el fi de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil. Vostè pot configurar el seu programa de navegació per Internet per a no rebre aquestes “cookies”; en aquest cas la qualitat i rapidesa en la navegació en el web pot disminuir.


7) OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o d’altres observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del web a través del mateix web, no infringeixen els drets de propietat intel•lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.


8) MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.


9) LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Gran Vía Corts Catalanes, 859 entresuelo escalera izquierda. Barcelona 08018 · Teléfono: 93 485 34 43 · Fax: 93 485 35 68 · E-mail: info@osettra.com